• Adresa: Naselje Ina 44,
  • Podlugovi – Ilijaš, 71387, BiH
  • Tel/Fax: +387 33 400 241
  • Mob: +387 61 172 742
  • Mob: +387 61 374 548
  • Email: info@bh-dijamant.ba